Blitz Duplex: Golvförsänkt pelarlyft

Blitz Duplex är en golvförsänkt pelarlyft som gör hela fordonets undersida frilagd och åtkomlig från alla sidor.

Se filmen om Blitz här!