BA-Gropen - Prefabricerad Stålgrop

Vår egen svensktillverkade prefabgrop finns i många utföranden tack vare modern tillverkningsmetod i modulkoncept.
Det moderna alternativet till hög kvalitet och bra arbetsmiljö på kort byggtid.