Film Blitz

Blitz Duplex är en golvförsänkt pelarlyft som gör hela fordonets undersida frilagd och åtkomlig från alla sidor.