Film Hetra

Hetra är mobila lyftbockar som ger snabba, rationella och arbetsvänliga reparationsarbeten på tunga fordon.