Nyheter

Kommande mässor 2021

De mässor som vi planerat ställa ut på under 2020 har flyttats fram på grund av rådande situation med Covid-19.
Nya datum är:
-Persontrafikmässan på Svenska mässan i Göteborg går av stapeln 19-21 Januari 2021.
-Lastbilsmässan på Elmia i Jönköping arrangeras 2-5 juni 2021.