(Svenska) Utbildning

Vi på BA fordonslyftar har sedan många år tillbaka gett våra kunder instruktioner om hur de ska använda och göra underhåll på sina nya lyftar redan vid leveransen av lyftarna. Nu har vi sedan några år tagit ett steg till och erbjuder handhavande och säkerhetsutbildningar som en tjänst till våra kunder. Om ni inte har utbildat er personal ännu så låt oss göra det. Vi kan fordonslyftar för tunga fordon!

Våra utbildningar har blivit mer och mer efterfrågade av våra kunder. Den ökade efterfrågan beror bland annat på att fler och fler av våra kunder kvalitetscertifierar  sina verksamheter och medvetenheten om vilka regler och krav som gäller ökar.
Våra utbildningars innehåll är enligt de krav som nämns i AFS 2006:6 §29.

Vi plockar även lite ur vår stora erfarenhetsbank efter att sålt bortemot 8000 HETRA-lyftar under snart 45 år.

Vi utbildar inte bara i handhavande och säkerhet för själva fordonslyftarna utan även för tillbehör som pallbockar och domkrafter. Vi går igenom vilka skillnader som finns gällande krav och regler i jämförelse med fordonslyftar och vilka typiska risker som finns.
Allt för att öka medvetenheten om att man hanterar tunga laster och att farliga situationer kan uppstå om man inte använder utrustningen på föreskrivet sätt.

Alla deltagare i utbildningen får ett utbildningsbevis av oss som bevis för att de har dokumenterad kunskap, vilket krävs för att få ett körtillstånd för fordonslyftarna på sin arbetsplats utskrivet av sin arbetsgivare. Utfärdat utbildningsbevis gäller för alltid, men vi rekommenderar att repetera kursen efter 4–5 år för att hålla medvetenheten och försiktigheten uppdaterad.