Handhavande och säkerhetsutbildning

Handhavande och säkerhetsutbildning för mobila lyftbockar och hydrauliska pelarlyftar.

Våra utbildningar har blivit mer och mer efterfrågade av våra kunder. Den ökade efterfrågan beror bland annat på att fler och fler av våra kunder kvalitetscertifierar  sina verksamheter och medvetenheten om vilka regler och krav som gäller ökar.
Våra utbildningars innehåll är enligt de krav som nämns i
AFS 2006:6 §29, nämligen:

1. De olika typerna av lyftars uppbyggnad och konstruktion.
2. Drift.
3. Lyftarnas manövrering och handhavande.
4. Lyftarnas egenskaper.
5. Användningsområdet.
6. Vilka begränsningar och risker som finns vid användning av lyftar.
7. Underhåll av lyftutrustningen.
8. Regelbunden kontroll och vikten av att felanmäla trasig utrustning.

Vi plockar även lite ur vår stora erfarenhetsbank efter att sålt ungefär 7000 HETRA-lyftar under 35 år.

Vi utbildar inte bara i handhavande och säkerhet för själva fordonslyftarna utan även för tillbehören pallbockar, domkrafter och växellådslyftar. Vi går igenom vilka skillnader som finns gällande krav och regler i jämförelse med fordonslyftar och vilka typiska risker som finns.
Allt för att öka medvetenheten om att man hanterar tunga laster och att farliga situationer kan uppstå om man inte använder utrustningen på föreskrivet sätt.

Alla deltagare i utbildningen får ett utbildningsbevis av oss som bevis för att de har dokumenterad kunskap, vilket krävs för att få ett körtillstånd för fordonslyftarna på sin arbetsplats utskrivet av sin arbetsgivare. Utfärdat utbildningsbevis gäller för alltid, men vi rekommenderar att repetera kursen efter 4–5 år för att hålla medvetenheten och försiktigheten uppdaterad.