Utbildningar

Vi på BA fordonslyftar har sedan många år tillbaka gett våra kunder instruktioner om hur de ska använda och göra underhåll på sina nya lyftar redan vid leveransen av lyftarna. Nu har vi sedan några år tagit ett steg till och erbjuder handhavande och säkerhetsutbildningar som en tjänst till våra kunder. Om ni inte har utbildat er personal ännu så låt oss göra det. Vi kan fordonslyftar för tunga fordon!