Reparationer

BA fordonslyftars serviceorganisation är rikstäckande. Vi kan oftast vara på plats och påbörja arbetet inom 24 timmar om situationen kräver det. Oftast kan akuta problem lösas med hjälp av vår tekniska telefonsupport, men om det krävs ett besök av en tekniker så planeras det oftast in vid samtal med supporten.

BA Fordonslyftar AB har i dagsläget sju egna servicetekniker varav två utgår från Hammarö och resterande fem är placerade på olika orter runt om i  Sverige.
Det är bara vi inom den tunga lyftbranschen i Sverige som har egen anställd servicepersonal med komplett rullande lager i servicebilarna.

Kontakten med vår servicemarknadsorganisation sker lättast på telefon 054 52 41 01 på vardagar mellan klockan 07:00 – 16:00.