Serviceavtal

Underhåll på lyftar och övrig utrustning ska göras regelbundet och enligt tillverkarens serviceschema.
När det gäller lyftar skall en dokumenterad ”storservice” utföras en gång per år (intervallet är beroende på driftsförhållande) med bl.a. slitagekontroll, funktionskontroller och rengöring av utrustningen.

Vi har under ett antal år utvecklat ett koncept där kunden tecknar ett serviceavtal för den återkommande servicen på sin utrustning. Avtalet anpassas efter kundens behov och utrustningens serviceschema.
Serviceavtalet genererar automatiskt ett uppdrag i vårt arbetsordersystem när det är dags för ett servicebesök. Oftast behövs bara en service per år men vissa kunder vill att vi servar två gånger om året. Några kunder vill även att vi tittar in på kontrollbesök mellan servicetillfällena och kollar så allt fungerar som det ska.
Våra avtalskunder har tillgång till fri teknisk support.

Vill du veta mer om våra serviceavtal? Kontakta vår servicemarknadsorganisation på telefon 054 52 41 01 på vardagar mellan klockan 07:00 – 16:00 eller via mail på service@fordonslyftar.se