Om oss

Vi är ett familjeföretag som är specialiserade på att förse fordonsverkstäder med lyftar för tunga fordon.

Företaget grundades 1980 och i samband med detta introducerade vi Hetra mobila lyftbockar på den svenska marknaden.

Hetra är en tysk kvalitetslyft med unika egenskaper som säkerhetsfångkil och kulskruv vilket tillsammans gjorde att produkten fick kundernas förtroende. Hetra har haft en marknadsledande ställning i Sverige i snart 40 år. Till dags dato är ca. 7000 standard lyftbockar samt ca. 600 special lyftbockar för rälsfordon, truckar mm levererade och nästan alla är fortfarande i bruk.

Under 1997 introducerades Blitz groplyftar och hydrauliska golvmonterade pelarlyftar för att erbjuda ett komplett program av lyftar för tunga fordon. Blitz pelarlyftar har unika egenskaper som dubbla hydraulsystem varav ett system är enbart för säkerhet.
Golvmonterade groplyftar är uppskattade för sina egenskaper. Bland kunderna kan nämnas SL Stockholm och ett stort antal Volvo och Scaniaverkstäder på flera orter.

Omer körbanelyftar kompletterar lyftprogrammet för tunga fordon där man önskar hjulen på en körbana för att kunna göra chassiemätning eller som ett alternativ till arbetsgrop mm.

Neuero technology mobila lyftbockar och golvförsänkta lyftar för rälsfordon är den senaste produkten som befäster vår specialitet – tunga fordonslyft. Neuero kan även leverera utrustning som till exempel olika typer av arbetsplattformar och hjulbytarutrustning.

Egenutvecklade tillbehör under namnet BA produkter kompletterar fordonslyftarna där arbetsmiljön sätts i fokus. Aggregatlyftar för motorer och växellådor och bakaxelväxlar mm. Pallbockar i alla höjder. Arbetsplattformar för gropar mm.
Ph-cleantec mobil lågtrycks hetvattentvätt för rengöring av komponenter på eller löst bredvid fordonet. Detta för att spara tid och miljö. Inga farliga kemikalier krävs vilket minskar utsläppen.

Vår företagsfilosofi är att bara ha nöjda kunder. Vi erbjuder rätt lyftlösning utifrån varje kunds enskilda behov. Vi ställer upp med förstklassig eftermarknadsservice i form av snabba reservdelsleveranser och kvalificerad service hos kunden.

Certifiering

BA Fordonslyftar AB är certifierade enligt 9001:2015 & 14001:2015.

Miljöpolicy

Ansvar och kunskap

BA Fordonslyftars medarbetare skall vara utbildade och engagerade för att kunna informera och ta ett miljöansvar i det dagliga arbetet.

Ständiga förbättringar

Vi skall minimera verksamhetens påverkan på miljön genom att ständigt kräva att vår verksamhet skall ha en så liten belastning på miljön som möjligt. Exempel på detta är att BA Fordonslyftar återanvänder emballage.

Miljön skall prioriteras

Vid tillbud eller nödlägen skall miljön prioriteras.

Bästa miljöval

BA Fordonslyftar skall anskaffa produkter som ger så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vår fordonspark skall vara morden och utifrån våra behov och optimal ur miljösynpunkt.

Minimera avfall

Miljöfarligt avfall som inte går att undvika, skall hanteras via fastställda rutiner.

Transporter

BA Fordonslyftar skall prioritera miljövänliga transporter. Samordning skall prioriteras.

Lagar och krav

De krav som fastställts i miljölagstiftningen, förordningar och regelverk skall alltid ses som basen för BA Fordonslyftars miljöarbete.

Miljökrav på våra leverantörer

Leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners skall informeras om de krav vi ställer på oss själva, och därmed vilka krav som följaktligen ställs på dem.

Information

BA Fordonslyftar skall vid behov informera internt och externt öppet om vår verksamhets miljöpåverkan och våra miljöåtgärder.