Reservdelar

Reservdelslagret finns på Hammarö och de flesta komponenter lagerhålls även i servicebilarna.
När det gäller vissa större maskindelar som t.ex. styrdatorer, elmotorer och lyftskruvar m.m. skickas de till kunden så fort som möjligt efter felanmälan.
Om extremt kort inställelsetid krävs så åligger det kunden att lagerhålla reservdelarna.