Uthyrning

Att hyra lyftar är oftast bästa lösningen för att klara en tillfällig topp i produktionen, i projekt eller i andra fall då det bara finns lyftbehov en kortare tid.
Kontakta oss för ett förslag anpassat till ert behov.