BA-produkter

BA-GROPEN prefabricerad arbetsgrop

Svensktillverkad prefabricerad stålkonstruktion som är ett alternativ för platsbyggd betonggrop för tunga fordon.

 • Smörjgrop
 • Servicegrop
 • Bromsprovargrop
 • Riktgrop

Tjänster du kan få till denna produkt:

Ansvarig säljare:
Kennet Andersson
Telefon: 054-527 85 63
E-post: kennet@fordonslyftar.se
JAG VILL BLI KONTAKTAD

      Personuppgifter*

  För att kunna behandla ditt meddelande måste vi spara dina personuppgifter. Vi lämnar inte ut dem till tredje part och raderar dem löpande efter det att vi tagit kontakt. Genom att klicka i boxen godkänner du detta.

      Läs mer på datainspektionen.se

  MER INFORMATION OM PRODUKTEN OCH TILLHÖRANDE TJÄNSTER

  BA-Gropen består av läckagesäkra stålkassetter upp till 40 meter som tack vare sin självbärande dubbelväggskonstruktion gör komplext formarbete och armering överflödigt.

  Öppningsmått, standard 1050 mm

  Arbetshöjd standard 1600 mm

  Arbetsbredd standard 1500 mm

  Korrosionsskydd

  Den yttre väggen är tillverkad av galvaniserad plåt.

  Invändiga ytor är skyddade mot korrosion med Epoxigrund samt en kompatibel Polyuretan topplack som ytbeläggning. Detta ger ett optimalt skydd mot kommersiella oljor, fetter och syror.

  Kantbalk

  Den övre kantbalken är som standard integrerad i konstruktionen och används med fördel till avpallningsvagn eller kanthängd domkraft.

  Trappor och entréer

  Groparna är som standard utrustade med två trappor med plats för golvgående groplyft, en i varje ände. Stegen är tillverkade i halkfritt material.

  Det finns flera entréalternativ:

  • Sidoentré på mitten med tunnel, bra på långa gropar eller då långa fordon riskerar att begränsa antalet utrymningsvägar.
  • Tunnel mellan flera gropar med eller utan trappa till golvplan.
  • Vanliga breda trappor samt nödstegar för att nämna några alternativ.

  Golv

  Golvet i gropen är täckt med halkfri gallerdurk som gör det enkelt att rengöra och underhålla utrustningen.

  Profiler för golvgående groplyft är integrerade i konstruktionen.

  Avvattning

  Vattnet samlas upp i en dräneringsränna under golvgallret. Rännan ansluts till verkstadens avloppssystem via en integrerad pump.

   

  Elektrisk installation

  I den elektriska standardinstallationen ingår kabelledning, två enfasuttag IP65 230V samt ett eluttag 400V 5-polig handske,16A, IP65. Ytterligare uttag kan installeras efter behov.

  Belysning

  Belysning i fuktsäkra armaturer som ger en belysningsstyrka på 500 lux.

  Tryckluftsinstallation

  Rören för den komprimerade luften är förmonterade och försedda med tre snabbkopplingar utplacerade längs gropens ena sida. Tryckluftsinstallationen kan uppgraderas till rostfria rör.

  Montageskenor

  Längs gropens väggar är c-profiler förmonterade vilket möjliggör enkel eftermontering av valfri utrustning hjälp av t-mutter.

  Sidoutrymmen (Tillval)

  För förvaring av verktyg, slangupprullare och annan utrustning.

  Bromsprovare och slitagetestare (Tillval)

  Integreras i gropkonstruktionen och anpassas till vald modell.

  Verkstadsutrustning

  Vi erbjuder en mängd olika utrustningar som uppgraderar gropens funktionalitet.

  Till exempel: Golvgående eller kanthängd groplyft. Höj och sänkbar arbetsplattform. Olje- och fett-hantering samt bromsprovare, slitagetestare och mycket mer!

  RELATERADE TILLBEHÖR