NEUERO TECHNOLOGY

NEUERO TECHNOLOGY GmbH utvecklar, producerar och levererar modern underhållsutrustning för höghastighetståg, lokala passagerartåg, tunnelbanetåg, spårvagnar, lok och andra järnvägsfordon.
NEUERO kan leverera allt från enskilda maskiner till nyckelfärdig verkstad  – Allt för att göra tågunderhåll mer effektivt.