Groputrustning

BA-produkter & Blitz

Läs mer om våra fina produkter!
Läs mer…

Hetra: Mobila lyftbockar

Hetra är mobila lyftbockar som ger snabba, rationella och arbetsvänliga reparations-arbeten på tunga fordon.

Se filmen om hetra här!

Blitz Duplex: Golvförsänkt pelarlyft

Blitz Duplex är en golvförsänkt pelarlyft som gör hela fordonets undersida frilagd och åtkomlig från alla sidor.

Se filmen om Blitz här!